Informatii
 

REZULTAT PROCEDURA SELECTIE PARTENER:

ANUNT DE SELECTIE PARTENER:

 PROIECT POCU 2014 – 2020, AXEI PRIORITARĂ 4 - INCLUZIUNEA SOCIALĂ ȘI COMBATEREA SĂRĂCIEI, OBIECTIVUL SPECIFIC 4.8: ÎMBUNĂTĂȚIREANIVELULUIDECOMPETENȚE AL PROFESIONIȘTILOR DIN SECTORUL MEDICAL, DIN CADRUL PROGRAMULUI OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020.

 

TESTE ASISTENT:                                 

TESTE INFIRMIER:      

 

Anunț concurs 18.07.2017 

Rezultate probă scrisă concurs 27.06.2017 

Rezultate etapă verificare concurs 27.06.2017 

Rezultate probă scrisă concurs pentru ocuparea a 7 posturi vacante de asistent temporar debutant  din  15.06.2017 

Rezultate probă scrisă concurs pentru ocuparea a 2 posturi vacante de ingrijitoare din  15.06.2017 

Rezultat concurs pentru ocuparea postului de Director de îngrijiri 

Rezultate etapa verificare concurs 15.06.2017 

Anunt concurs 27.06.2017 

Anunt concurs 15.06.2017 

Teme cadru concurs 14.06.2017 

Bibliografie concurs 14.06.2017 

Anunt organizare concurs pentru ocuparea posturilor de Director financiar-contabil, respectiv  Director de îngrijiri din 14.06.2017 

Anunt ocupare functie de Medic Sef Sectia Balneologie si recuperare medicala ,bibliografie si teme cadru  

Anunt concurs pentru ocuparea postului vacant medic in specialitatea chirurgie pediatrica la Sectia Chirurgie si Ortopedie Infantila 

Rezultate concurs 10.05.2017 

Rezultate proba scrisa concurs 09.05.2017 

Rezultate etapa de verificare concurs 09.05.2017 

Lista candidati ocupare post vacant medic specialist 

Rezultate finale concurs 25.04.2017 

Rezultate proba scrisa concurs 25.04.2017 

Anunt ocupare post vacant medic 

Rezultate etape de verificare concurs 25.04.2017 

Anunt organizare concurs 09.05.2017 

Rezultate finale concurs 07.04.2017 

Rezultate proba scrisa concurs 07.04.2017 

Anunt organizare concurs 25.04.2017 

Rezultate verificare dosare concurs 07.04.2017 

Anunt organizare concurs 07.04.2017 

Rezultate concurs 20.03.2017 

Concurs posturi vacante medici 

Rezultate etapă verificare a dosarelor la concursul organizat in  20.03.2017 

Rezultat solutionare contestatie pentru postul de curier 

Rezultate finale concurs 06.03.2017 

Rezultat solutionare contestatie concurs 06.03.2017 

Rezultate proba interviu concurs 06.03.2017 

Rezultate proba scrisa concurs 06.03.2017 

Anunt concurs 27.03.2017 

Rezultatele etapei de verificare a dosarelor concurs 06.03.2017 

ANUNT concurs 20.03.2017 

Rezultate finale concurs 20.02.2017 

Rezultate probă scrisă concurs 20.02.2017 

ANUNȚ concurs 06.03.2017 

Anunț concurs 20.02.2017 

Rezultate probă scrisă concurs 02.02.2017 

Rezultate concurs 20.01.2017 

Anunț organizare concurs farmacist 25.01.2017 

Anunț organizare concurs medici 

Anunț organizare concurs 02.02.2017 

Anunț organizare concurs 20.01.2017 

Anunț privind datele de desfașurare a concursului pentru ocuparea postului de Farmacist Șef la Farmacia Spital 

Tematică pentru postul de farmacist 

Rezultat final la concursul pentru ocuparea funcției de manager  

Rezultate proba interviu la concursul pentru ocuparea funcției de manager 

Rezultate proiect de management la concursul pentru ocuparea funcției de manager 

Rezultate probă scrisă concurs pentru ocuparea funcției de manager 

Grila de punctare a proiectelor de management pentru ocuparea functiei de manager 

Rezultate concurs sefi sectii medicale

Rezultate concurs sefi sectii chirurgicale

Rezultate finale concurs 07.12.2016         

Rezultate probă scrisă  concurs 07.12.2016 

Rezultate etapă verificare pentru ocuparea funcției de Manager

Candidați înscriși posturi vacante anunțate în revista "Viața Medicală" din 18.11.2016 

Precizări privind concursul din 07.12.2016 

Precizări desfășurare concurs Șefi de Secție ETAPA II 

Precizări desfașurare concurs Șefi de Secție ETAPA I 

Rezultate proba scrisa concurs 05.12.2016 

ANUNT organizare concurs medici 

ANUNT concurs 05.12.2016 

ANUNT privind organizarea concursului de ocupare a funcției de manager persoană fizică la Spitalul Județean De Urgență "Sf. Ioan Cel Nou" Suceava

- Teme-cadru 

- Bibliografie 

- Regulament concurs 

ANUNT organizare concurs

ANUNT organizare concurs

REZULTAT INSCRIERE concurs

ANUNT organizare concurs pentru ocuparea functiilor de Medic sef

ANUNT organizare concurs pentru ocuparea functiei de Farmacist sef la farmacia cu circuit inchis a Spitalului

ANUNT concurs 16.11.2016 

ERATA privind organizarea  concursului din 18.11.2016 

ANUNT concurs 18.11.2016 

ANUNT concurs 05.11.2016 

ANUNT concurs 07.11.2016  

ANUNT concurs 02.11.2016 

Rezultat final concurs 06.10.2016 

Rezultate proba scrisă concurs 06.10.2016 

ANUNȚ concurs 10.10.2016 

LISTA CANDIDAȚI înscriși pentru ocuparea postului de Psiholog stagiar a concursului organizat in data de 06.10.2016 

LISTA CANDIDAȚI înscriși pentru ocuparea postului de Muncitor necalificat II a concursului organizat in data de 06.10.2016 

ANUNT concurs 30.09.2016 si 06.10.2016 

ANUNT concurs 05.09.2016 

ANUNT concurs 05.08.2016 

ANUNT datele de desfasurare concurs medici

ANUNT concurs 08.07.2016 

ANUNT concurs ocupare posturi vacante

ANUNT concurs 17.06.2016 

REZULTATE FINALE concurs 19.05.2016 

REZULTATELE probei scrise pentru ocuparea unor posturi vacante de asistent medical 

REZULTATELE  probei scrise a concursului organizat in data de  19.05.2016  

ANUNT  privind rezultatele verificarii dosarelor de inscriere la concursul din 19.05.2016 

ANUNT - DATE DE DESFASURARE A CONCURSURILOR PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE DE MEDICI 

ANUNT - CONCURS OCUPARE POSTURI VACANTE 19.05.2016 

ANUNT - DATELE DE DESFASURARE A CONCURSURILOR PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE DE MEDICI

ANUNT concurs 04.05.2016 

REZULTATE interviu + Rezultat FINAL concurs 30.03.2016 

REZULTATE probă scrisă  din 30.03.2016 pentru ocuparea a 7 posturi vacante de asistent medical generalist si a 2 posturi vacante de asistent medical generalist debutant 

Rezultatele obtinute in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul din 30.03.2016 

ANUNT organizare concurs ocupare posturi vacante medici 

ANUNT concurs 30.03.2016 

ANUNT privind candidatii care au fost declarati admisi la concursul din  04-05.02.2016 

COMUNICAT privind organizarea concursului din data de 04.02.2016 

ANUNT organizare concurs 04.02.2016 

ANUNT organizare concurs 29.12.2015

ANUNT organizare concurs 23.12.2015

ANUNT organizare concurs 17.12.2015

ANUNT organizare concurs 11.11.2015

ANUNT organizare concurs 09.11.2015

ANUNT organizare concurs pentru ocuparea a 2 posturi vacante de asistent medical generalist-UPU Smurd

ANUNT  organizare concurs pentru ocuparea unui post de bioinginer medical-Sectia ATI organizat in data de 04.11.2015

ANUNT organizare concurs 21.10.2015

ANUNT organizare concurs 19.10.2015

ANUNT organizare concurs 14.10.2015

ANUNT organizare concurs pentru ocuparea a 32 posturi vacante corespunzatoare functiilor contractuale de executie organizat in data de 12.10.2015 

ANUNT organizare concurs pentru ocuparea a 2 posturi temporare  de Asistent medical generalist  

ANUNT organizare concurs Asistent medical generalist 02.10.2015

ANUNT organizare concurs director administrativ 24.09.2015

ANUNŢ organizare concurs 02.09.2015 

ANUNT organizare concurs pentru ocuparea a 3 posturi vacante corespunzator functiilor contractuale de executie organizat in data  de 18.08.2015 

ANUNT organizare concurs 22.06.2015

INVITATIE  prezentare de candidatura in vederea constituirii Consiliului de etica 

ANUNT privind organizarea concursului pentru ocuparea a 8 posturi temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale de execuţie organizat in data de 15.06.2015 

ANUNT concurs pentru ocuparea a 20 de posturi vacante de Ingrijitoare si 2 posturi vacante de Brancardier organizat in data de 15.04.2015

ANUNT concurs pentru ocuparea a doua posturi temporar vacante,de Asistent medical generalist,Sectia Urologie si Infirmiera Sectia Nefrologie organizat in data de 07.04.2015 

ANUNT concurs pentru ocuparea a doua posturi vacante temporare,respectiv  Asistent Medical Generalist si  Infirmiera,Sectia Boli Infectioase,organizat in 23.03.2015

ANUNT concurs medici specialitatea Psihiatrie

ANUNT privind organizarea concursului pentru ocuparea a doua posturi vacante temporare de Asistent Medical Generalist organizat in data de 27.02.2015

TEMATICA pentru concursul de ocupare a postului de medic  specialitatea PSIHIATRIE

ANUNT privind organizarea concursului pentru ocuparea a doua posturi vacante,respectiv de statistician medical si asistent medical , organizat in data de 20.02.2015

A N U N Ţ privind  organizarea concursului pentru ocuparea a trei  posturi vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale de execuţie din cadrul  personalului TESA

 

 

CONDUCERE 

MANAGER, EC. VASILE RIMBU

DIRECTOR MEDICAL, DR. TIBERIUS-MARIUS BRADATAN

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL, EC. CONSTANTIN BOLIACU

DIRECTOR INGRIJIRI, AS. DOINA CHIRAP

DIRECTOR ADMINISTRATIV, EC. CONSTANTIN TIMOFTICIUC

RESPONSABILI CU DIFUZAREA INFORMATIILOR PUBLICE

PURTATOR DE CUVANT, DR. GANEA DOINA ELENA

BIROU RELATII CU PUBLICUL, REF. ADINA GRADINARIU

  

SECTII MEDICI
Decizii infiintare spital Lista nominala personal medical cu specialitatea si gradul profesional 2012 2013 2014
Structura sectiilor cu numarul de paturi  Decizii Echipa medicala spital 2012 2013 2014
2008 - 2014 Numar pacienti tratati pe an Structura personal superior 2012 2013 2014
2008 - 2014 Numar consultatii realizate pe an  
2008 - 2014 Numar examene paraclinice realizate pe an  
2014 - Protocoale terapeutice - ORDIN privind modificarea si completarea Ordinul ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internationale prevazute in Lista cuprinzand denumirile comune internaţionale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, în sistemul de asigurari sociale de sanatate, aprobata prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008  

 Pacientii si apartinatorii primesc informatii cu privire la tipuri de investigatii paraclinice pe care spitalul le efectueaza

 *Organigrama spital

*Planul de management spital 

*Planul de strategic spital 

*Raport de activitate spital

*Contract management

*Contract management - Anexa -Obiective 

*Regulamentul de organizare si functionare

*Regulamentul de ordine interioara

*Regulamentul de ordine interioara - access apartinatori 2013 

*Lista documentelor de interes public - conform Ordin 964 din 2013

*Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate - conform art.21 si art.22 Lege 544 din 2011

*Institutii partenere

*Programe in care institutia face parte

*Dotari spital  

*Asistenta medicala postspitalizare

*Asociatii pentru ingrijiri si asistenta postspitalizare

*Operator date cu caracter personal 

*Conform Legii 448/2006 - Interpret autorizat al limbajului mimico - gestual si al limbajului specific persoanelor cu surdo - cecitate - Gradinita Speciala Falticeni